Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, hur du hittar besöksmål och allemansrätten.

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla.

Luften är fri – Friluftslivets år 2021

Det här är året för dig som kanske inte har upptäckt friluftsliv än, eller som är nyfiken på att testa att göra någonting nytt i naturen. Få tips och hitta friluftslivsaktiviteter nära dig på webbplatsen:

Luften är fri Länk till annan webbplats.

Luften är fri - Friluftslivets år handlar om att få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv. Syftet är också att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Länsstyrelsen deltar i projektet på flera olika sätt, bland annat genom att samverka med aktörer i länet.

Friluftslivets år 2021 i Blekinge

Friluftslivets år infaller 2021 och temat är "Luften är fri". I Blekinge kommer flera aktiviteter att anordnas av olika företag och organisationer.

Hitta aktiviteter nära dig på webbplatsen luftenärfri.nu Länk till annan webbplats.

Vi publicerar varje månad en ny film på temat "Två kompisar testar friluftsliv" på länsstyrelsens facebook-kanal.

facebook.com/lansstyrelsenblekinge Länk till annan webbplats.

 

Tidigare avsnitt:

Avsnitt 1 - Åker skidor för första gången

Avsnitt 2 - Testar på att vinterbada

Avsnitt 3 - Träffar Friluftsfrämjandet och lagar krabbelurer

Avsnitt 4 - Hela Sveriges friluftsdag, Hitta ut!

Friluftsbingo

Bege dig ut i naturen och testa Friluftsbingo! Vi vill att flera ska upptäcka vilken fantastisk plats naturen är att vistas i och vilka friluftsmöjligheter som Blekinge bjuder på. Några exempel att inspireras av hittar du på Friluftsbingo.

Fotografera gärna dina naturupplevelser och tagga dem på Instagram med #friluftsbingo för att delta i utlottning av fina priser under hela året. Lyckas du få bingo på en hel rad?

Ladda ned Friluftsbingo (pdf) Länk till annan webbplats.

Friluftsbingo, bingobricka

Hitta ut i naturen

I länet finns det många natur- och kulturmiljöer som är värda ett besök. Du hittar naturreservat och många andra natur- och kulturmiljöer under Besöksmål. Här kan du söka och filtrera för att hitta områden som passar just dig.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Men vi behöver också visa hänsyn – till naturen och växt- och djurlivet likväl som till markägaren och andra besökare.

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Men det är frihet under ansvar som gäller. Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats om vad som gäller vid olika aktiviteter Länk till annan webbplats.

Naturligtvis Blekinge

Här i Blekinge vill vi att fler och fler ska njuta av naturen och utöva aktiviteter, sporter och friluftsliv. Med Naturligtvis Blekinge vill vi inspirera och sprida kunskap om allemansrätten.

Bakom initiativet och kampanjen Naturligtvis Blekinge står Blekinges kommuner och Länsstyrelsen i Blekinge. Tillsammans hoppas vi kunna sprida inspiration och kunskap om vår natur och om Allemansrätten i Blekinge län.

Besök webbplatsen naturligtvisblekinge.se Länk till annan webbplats.

Skyddade områden har fler regler

I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Föreskrifterna hittar du på varje reservats webbsida och även i det formella beslutsdokumentet. Föreskrifterna finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är fågel- och sälskyddsområden. Dessa områden får bara besökas vissa tider på året.

Ta hänsyn till fridlysta djur och växter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.

Om fridlysta arter på Naturvårdverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Det kan vara eldningsförbud

Ta reda på om det är eldningsförbud. Det är kommunens räddningstjänst eller Länsstyrelsen som utfärdar eldningsförbud.

Bygg inte stentorn

Stentorn som människor har staplat blir allt vanligare i vårt landskap, främst på stenstränder men även i betesmarker där det finns rösen. Stentorn i det blekingska landskapet kan kännas harmlösa, men i en oexploaterad miljö förstörs naturupplevelsen för många besökare. Det är inte förbjudet att bygga stentorn, men stentornen kan skada såväl natur- som kulturvärden och är därför olämpliga.

Odlingsrösen är skyddade enligt biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalken. Att flytta stenar från gamla odlingsrösen är ett miljöbrott. Här har stenarna staplats av bönder för många år sedan och skapar en förståelse för vårt historiska landskap. Många stenrösen utgör en viktig livsmiljö för djur- och växter, som groddjur, kräldjur och lavar, som riskeras att förstöras om många stenar förflyttas. I många naturreservat är det dessutom förbjudet att omlagra sten, till exempel att bygga stentorn.

Motortrafik ingår inte i allemansrätten

Allemansrätten gäller när du färdas utan motor. Att köra motordrivet fordon som bil, motorcykel, snöskoter, fyrhjuling eller elcykel ingår inte i allemansrätten. Det betyder att du inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren. Ibland behövs dessutom dispens.

Kontakt