Portalkran 14

Portalkran 14, Karlskrona

Portalkran 14 är en representant för Karlskronavarvets utveckling under 1900-talet. Kranen har maskinnummer 9214 och det korrekta namnet är ”Helportal vippsvängkran med enkellänkarm” men kärt barn har många namn och portalkranen kallas även ”Franska kranen”, ”Blå kranen” eller ”Hundratonnaren”.

Den mytomspunna kranen sägs ha byggts före första världskriget och bland annat tjänstgjort vid kanalinvasionen med att lyfta stridsvagnar från fartyg till kaj. Det spännande ryktet är dock falskt och i verkligheten började den franska firman Applevage i november 1959 att montera upp kranen i västra varvsområdet som ersättning för en äldre kran. Priset var 2 040 000 kronor inklusive montering. Monteringen sysselsatte 12-15 franska montörer och lika många svenska. Monteringsarbetet försvårades av den stränga vintern som gjorde det svårt att måla men den 5 augusti 1960 togs kranen äntligen i drift. Dess uppgift var att utrusta fartyg och bistå med tunga lyft, en mycket viktig funktion i varvets verksamhet.

Kranen väger 670 ton och löper på sammanlagt 28 hjul med en högsta hastighet av 50 m/min. Lyftkapaciteten är 100 ton, största lyfthöjd över kajplan är 50 m och kranens maxhöjd över kajplanet är 78 m. Motvikten på vipparmen är 110 ton. Förarhytten sitter på 28 meters höjd. En 360 meter lång tillhörande kranbana löper längs kajkanten. Banans spårvidd är 10,5 meter. Portalkranen var i bruk fram till 1997 och förklarades som byggnadsminne 2006. Kranen är bevarad i sitt ursprungliga skick och sammanhang, i en fortfarande pågående verksamhet.

Byggnaden är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. Örlogsbasen omfattar de anläggningar som ligger vid Trossös södra strand. Denna del är bebyggd från öster till väster med kaserner, boställen och andra byggnader som verkstäder och förråd. Bebyggelsemiljön omfattar byggnader och anläggningar från 1600-talets slut till 1900-talet. Byggnaderna i den västra delen av området är monumentala och bildar en i stort intakt miljö som härstammar från varvets och basens arkitektoniska storhetstid under varvsamiralen Fredric Henric af Chapmans och överamiralen August Ehrensvärds verksamhetsperiod.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Adress: Karlskronavarvet
Ägare: SAAB Kockums AB
Byggnadsår: 1960
Funktion: Lyftkran
Arkitekt: -
Besök: Nej
Byggnadsminne 2006

Blekinges byggnadsminnen

Här kan du se vilka byggnadsminnen som finns uppdelade efter kommun.

Blekinges byggnadsminnen