Utklippan

Utklippan, fyren

Foto: Lars-Göran Olsén

Utklippan är den sydöstligaste ögruppen i den svenska delen av Östersjön. Här i ytterskärgården upplever du en fängslande skärgårdsnatur. Den ovanliga grönfläckiga paddan lever här. Under vår och höst kan du skåda flyttfåglar. Du kan också se gråsäl på klipporna och med lite tur även knubbsäl.

Naturreservatet består av Utklipporna samt de marina miljöerna med rev och grundområden runt öarna. Utklipporna består av de nästan kala öarna, Norraskär, Södraskär och Degerhuvudet samt flera mindre skär. Mellan Norraskär och Södraskär finns en skyddad fiskehamn som numera främst används som gästhamn för fritidsbåtar.

Statliga byggnadsminnen

På Södraskär ligger Utklippans fyr och de forna fyrvaktarbostäderna. Fyren och fyrvaktarsamhället och miljön på Södraskär och Norraskär är statliga byggnadsminnen. Numera används byggnaderna av Utklippans fågelstation och Svenska Kryssarklubben

Rastningsplats för flyttfåglar

På öarna rastar stora mängder flyttfåglar under vår och höst. Fågelstudier bedrivs på öarna, bland annat genom ringmärkning av fåglar.

Ovanliga paddor i hällkar

I Utklippornas hällkar med mer eller mindre bräckt vatten leker flera groddjursarter. Vanligast är den grönfläckiga paddan som numera bara finns på Utklipporna och på några få platser i Skåne.

Även den sällsynta strandpaddan (stinkpaddan), vanlig padda, åkergroda och långbensgroda finns här.

Havsmiljön kring öarna är genom sin orördhet av stort marinbiologiskt värde. De marina områdena har en väl utvecklad vegetation av blås- och sågtång. Gråsäl ses ofta vila på Degerhuvudet och klipporna där omkring och ibland även knubbsäl.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Utklippan, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada mark, fast naturföremål eller ytbildning
  • skada byggnader och anläggningar
  • otillbörligt störa djurlivet skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt
  • medföra hund, katt eller annat rovdjur som inte är kopplat
  • göra upp eld annat än på anvisad eldplats använda engångsgrillar
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Dessutom är det dykförbud i anslutning till en ammunitionstipplats.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Rastplats Rastplats
  • Toalett Toalett

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1988
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Klippö, fågelstation, marin miljö
Areal: 1 717 hektar, varav 13 hektar land och 1704 hektar vatten
Markägare: Staten
Naturförvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Fastighetsförvaltare av byggnader och hamnanläggningar: Statens fastighetsverk
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000