Tallet

Tallet

Foto: Robert Ekholm

I naturreservatet Tallet får du uppleva en naturskog med gamla barrträd av gran och tall. Den har vuxit upp på svedjemark, troligen i början av 1800-talet.

Tallet har varit frivilligt fredat av markägaren sedan 1884. Det första formella skyddet för en del av området genomfördes 1961. Tallet är ett fint exempel på en sedan mycket lång tid fredad naturskog som uppkommit efter svedjebruk och därefter har fått utvecklas fritt.

Grova och höga träd

Tidigare dominerades skogen av tall och björk, men idag har granen brett ut sig alltmer i området. Träden är grova och har höga stammar

Död ved finns i riklig mängd i form av torrakor, högstubbar och lågor. Marken är artfattigt och består främst av fläckvis växande blåbärsris och lingon, samt ekorrbär och kruståtel.

Flera rödlistade eller i övrigt ovanliga arter förekommer i området, bland annat den lilla barrskogsskogsorkidén knärot.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tallet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • gräva upp växter
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • framföra fordon annat än på väg
 • rida eller cykla annat än på väg
 • göra upp eld
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • anordna lägerverksamhet eller tävling.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Samla in vedlevande insekter eller vedlevande svampar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.

Serviceinformation

 • Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1961, ändrat 2004 och 2016
Kommun: Ronneby
Karaktär: Barrnaturskog
Areal: 17 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000