Lindö udde

Lindö udde

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatet Lindö udde är en av de sydligaste utposterna i Blekinge som kan nås med bil. Här kan du ströva runt halvön längs den steniga stranden och njuta av den öppna havsutsikten. Här kan du se spår efter stenbrytningen som pågick fram till 1930 talet. Reservatet är ett måste för dig som är intresserad av fågelskådning.

Runt udden finns och strandäng av varierande bredd. Den inre delen av ön täcks av en snårig lövskog med främst ek, björk, asp och bok. Skogen tillåts i stort sätt att växa fritt. I brynen mellan skogen och stranden finns ett tätt område med buskar av slån, nypon och hagtorn.

200 000 fåglar på en dag

Lindö udde är en av de bästa platserna i Blekinge för den som vill skåda flyttfåglar. Under mars och april flyger mängder av ejdrar förbi. Som mest har man räknat in 200 000 fåglar på en och samma dag.

Man kan också se fåglar som lommar, skarvar, gäss och vadare. På hösten flyttar många rovfåglar och tättingar över Lindö. De flesta flyger då mot väster längs kusten. Tättingar är den största gruppen av fågelarter. Ungefär hälften av alla världens fågelarter är tättingar.

Betesmark än idag

Lindö udde har under lång tid använts som betesmark och reservatet används fortfarande som betesmark under sommaren. Kartor från 1820-talet visar att området då var nästan helt öppet med berghällar som dominerande inslag i landskapet.

Stenbrytning under 1800-talet

Under 1800-talet började stenbrytningen på Lindö och verksamheten pågick in på 1930-talet. Spåren av stenhuggeriverksamheten präglar hela halvön. Här finns skravelstenshögar, berg sargat av täkter, utfyllnader och vägar som användes för utforsling av sten.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Lindö udde, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada levande eller döda träd och buskar
 • gräva upp växter
 • otillbörligt störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering
 • framföra motordrivet fordon annat än på tillfartsväg och parkering
 • uppställa husvagn, dock att sådan uppställning får ske på parkeringsplatsen under högst 2 dygn
 • tälta längre än 2 dygn
 • göra upp eld annat än på iordningsställda platser
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1990
Kommun: Ronneby
Karaktär: Sträckfågellokal, ekskog, havsstrandäng
Areal: 75 hektar, varav 21 hektar land och 54 hektar vatten
Markägare: Staten och Ronneby kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat