Eriksbergs stränder

Eriksbergs stränder

Foto: Ingegerd Erlandsson

Naturreservatet Eriksbergs stränder ger dig en fantastisk naturupplevelse när du vandrar längs havet. Det är en bitvis krävande vandring, men du upplever ett landskap med både klippstränder och lummiga skogar. Här finns även rester av 1800-talets många torp som vittnar om ett äldre kulturlandskap.

Naturreservatet består av en kustremsa utmed Eriksbergs halvö, östra delen av Dragsö samt mindre öar och skär i det omgivande havet. Området har en varierad topografi med en högsta nivå cirka 30 meter över havet.

Här finns många spår efter mänskliga aktiviteter, till exempel torpruiner och tidigare åkrar med rester av inhägnader som skulle skydda odlingarna från vilda djur och tamboskap.

Klippstränder och hedbokskog

Stränderna består främst av klippor och här finns mångskiftande trädbestånd med till exempel alkärr och hedbokskog. I vissa områden har det vuxit träd länge vilket framgår av olika arter av lavar som kräver en bra livsmiljö. 500 olika arter av skalbaggar har upptäckts i området och kär kan du med lite tur upptäcka de rödlistade arterna ekoxe och bokoxe.

Rikt fågelliv

Många fågelarter trivs i området, både de som häckar och som är på tillfälligt besök. Brun kärrhök och fiskgjuse häckar i området.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Eriksbergs stränder, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • störa djurlivet
 • medföra okopplad hund
 • uppställa husvagn
 • tälta mer än två dygn
 • ha båt förtöjd längre tid än två dygn
 • uppgöra eld annat än för härför avsedda platser
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon och bandspelare
 • framföra motordrivet fordon
 • inom 150 meter från stranden framföra motorbåt med högre fart än fem knop
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen genom att gräva upp växter
 • plocka blommor.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1976
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Strandlandskap
Areal: Drygt 411 hektar, varav 128 hektar land
Markägare: Eriksberg Vilt & Natur AB
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Natura 2000