Elleholm

Elleholm

Foto: Robert Ekholm

Du kan uppleva en spännande kustskog och testa fiskelyckan om du besöker naturreservatet i Elleholm. Naturreservatet ligger längs med kusten väster om Mörrumsåns mynning. Berget är synligt längs hela vattenlinjen.

Tycker du om att fiske finns här goda möjligheter till havsfiske. Men speciella bestämmelser gäller för fisket vid Mörrumsåns utlopp. Du får till exempel inte fiska efter lax och öring med handredskap under perioden 1 september till 31 december.

Vindpinade tallar

Skogen längs kustlinjen består främst av vindpinade tallar. Längre inåt land växer en äldre bokskog och en del krattekar med klena och krokiga stammar. Området visar upp en karakteristisk naturtyp som var vanlig i Blekinge innan exploatering av kustområden.

Området är ganska orört och här finns gott om murkna döende träd med en rik biologisk mångfald. I Elleholm finns flera historiska lämningar som visar spår efter jakt och fiske.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Elleholm, men tänk på att det inte är tillåtet att:·

 • Skada mark eller vegetation
 • skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • insamla djur eller växter
 • på land framföra fordon
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller dylikt, spela musik eller åstadkomma buller
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan länsstyrelsens tillstånd får du inte heller:

 • Samla in fjärilar eller skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2004
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Kustädellövskog, skärgård
Areal: 243 hektar varav 43 hektar land och 200 hektar vatten
Markägare: Privat och staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat