Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Den som har ett förordnande som notarius publicus har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den utför uppdrag. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Listan är uppdaterad 21 februari 2023.

Kommun

Namn

Adress

Telefon

Borås

Thord Elvjung

ADVOKATBYRÅN

Eriksson & Bengtsson AB

Lilla Brogatan 19-21

503 35 Borås

033 - 23 72 80

070 - 352 19 95

Göteborg

Axel WeibullChristoffer Mangelus

Advokatfirman Lindahl

Notarius publicus

Box 11911

404 39 Göteborg

Besöksadress: Drottninggatan 38, Göteborg notarius.publicus@lindahl.se


Advokatfirman Delphi

Östra Hamngatan 29

411 10 Göteborg

031-799 10 90

 

031-10 72 00

Herrljunga

Inger Sandin

Inger Sandins Advokatbyrå

Allégatan 54, Box 13

447 21 Vårgårda

0322-62 55 40

Härryda

se Mölndals kommunKungälv

se Stenungsunds kommunLidköping

Elisabeth Knutsson

Skaraborgsadvokaterna HB

Sockerbruksgatan 3 D

531 40 Lidköping

0510-601 75

Mariestad

Lars Nilsson

Kyrkogatan 5

542 30 Mariestad

0736-76 66 82

Mark

Joakim Gillersten

Advokatbyrån Gillersten AB
Brogatan 9, 431 30 Mölndal
joakim@gillersten.com

031-797 93 14

Munkedal

se Uddevalla kommunMölndal

Suzanne Åstedt

 

Joakim Gillersten

Advokatbyrån Suzanne Åstedt, Box 136, 431 22 Mölndal

 

Advokatbyrån Gillersten AB
Brogatan 9, 431 30 Mölndal
joakim@gillersten.com

031-87 37 30

 

031-797 93 14

Orust

se Stenungsunds kommunPartille

se Göteborgs kommunSkövde

Jonas Kenne

Advokathuset

Box 63

541 22 Skövde

0500-45 91 18

Stenungsund

Hans Dahlström

Swedbergs Advokatbyrå HB

Munkerödsvägen 4 A

444 32 Stenungssund

notarius.publicus@swedbergs.se

0705-27 77 76

Strömstad

Anders Lundmark

Advokatfirman Kjällgren

Södra Hamngatan 2

452 30 Strömstad

0526-600 79

Tjörn

se Stenungsunds kommunTrollhättan

Susanna Hansson

Advokatfirman Kjällgren

Torggatan 5, Box 123

461 23 Trollhättan

0520-47 05 00

Uddevalla

Stefan Andersson

Bohusläns Advokatbyrå AB

Junogatan 5

451 42 Uddevalla

0522-250 13

Ulricehamn

Agneta Isacsson

Ulricehamns kommun

Stadshuset

523 86 Ulricehamn

0321-59 50 17

Vårgårda

se Herrljunga kommunVänersborg

Harry Kwiek

Kwiek Advokatbyrå AB
Östra Vägen 1
462 32 Vänersborg, kwiek@kwiekadvokat.se

073-684 68 98,

010-129 78 80

Åmål

Pehr Nordgren

Advokatfirma Pehr Nordgren

Kyrkogatan 14

662 31 Åmål

0532-154 00

Öckerö

se Göteborgs kommunKriterier för notarius publicus

Enligt förordningen om notarius publicus ska den som förordnas uppdraget:

  1. ha avlagt juristexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller motsvarande äldre examen
  2. ha tillräckliga språkkunskaper
  3. inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
  4. vara lämplig i övrigt för uppdraget.

Den som förordnas för uppdraget ska ha mottagning för allmänheten minst en gång i veckan. För utförligare beskrivning av behörighetsvillkoren, se förordning om notarius publicus:

Förordningen om notarius publicus på riksdagens webbplats (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Lediga uppdrag

Notarius publicus i Alingsås kommun

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ledigförklarar härmed uppdraget som Notarius Publicus i Alingsås kommun.

Intresseanmälan ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 31 december 2023. Ange diarienummer: 214-21391-2023.

För ytterligare information kontakta handläggare Nadja Arvidsson tel. 010-224 54 93.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss