Trender hos fåglar inom miljöövervakning av fem miljökvalitetsmål i Västra Götalands län 2000–2022

Analyser från miljöövervakning av fågellivet har gjorts i Västra Götalands län inom fem miljökvalitetsmål. På 20 år har fågelfaunan varit stabil inom miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv. Däremot har fågelfaunan visat minskning inom miljökvalitetsmålet. Ett rikt odlingslandskap och en svag ökning har skett inom miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=2889&context=13

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss