Aktuella vädervarningar i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Naturvärdesinventering Skallhavet - Lysekils kommun 2021

Calluna AB har 2021 på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland utfört en naturvärdesinventering (NVI), kartering av Natura 2000-naturtyper och svenska naturtyper samt lämnat förslag på skötselområden och eventuella anordningar för friluftslivet i Skallhavet inom Lysekils kommun. Bakgrunden till inventeringen är att Länsstyrelsen i Västra Götaland utreder möjligheter för ett eventuellt reservats-bildande i området. En NVI syftar till att beskriva och värdera naturområden av betydelse för biologisk mångfald inom ett avgränsat område.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=2680&context=13

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss