Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utlakning från jordbruksmark i Västra Götalands län - Utvärdering av undersökningar 1988-2015

Inom Länsstyrelsens regionala miljöövervakning har 27 års data utvärderats från mätningar av kväve- och fosforläckage från två jordbruksdominerade avrinningsområden i länet. Inventering av odlingsåtgärder och djurhållning ingår även i utvärderingen. Som jämförelse har även ett avrinningsområde som ingår i den nationella miljöövervakningen, beläget i Västra Götaland, tagits med. Resultaten visar bl.a. på en tydlig nedåtgående trend för koncentration och transport av kväve i avrinnande vatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djurhållning
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=O_2018_29&context=13

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss