Länsplan angående vildbin i Västra Götalands län

De nu aktiva Åtgärdsprogrammen för hotade vildbin i Sverige inkluderar 26 arter av bin. Av dessa 26 arter har 9 rapporterats i Västra Götalands län efter år 2000. Denna länsplan syftar till att sammanställa all nu tillgänglig information om programarternas utbredning samt till att fungera som underlag för konkreta skötselåtgärder och informationsinsatser i Västra Götalands län. Fynduppgifterna är hämtade från Artportalen samt från övriga kända inventeringar över vildbin som utförts i länet (och ännu ej förts in i artportalen).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_12&context=13

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss