Vad gömmer sig på Svabergsgrunden?

Där strömmarna från Kattegatt och Skagerrak möts, utanför den välkända fiskeorten Smögen på svenska västkusten, finns ett mycket intressant grundområde, Svabergsgrunden. Dessa grund är en serie av bergsryggar där det västligaste grundet heter Svaberget och där grundområdena sedan fortsätter i en båge åt sydost, längs västsidan av Hållö. Rapporten redogör för resultaten av den inventering av ryggradslösa djur som gjordes ute på Svabergsgrunden i september 2010 inom projektet Hav möter Land och i augusti 2009 inom Utsjöbanksinventeringen 2. Området har en mycket hög biodiversitet. I undersökningen fann man hela 412 arter av ryggradslösa djur. Flera av arterna som hittades här är mycket sällsynta eller hittades för första gången i svenskt vatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Samhällsplanering
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_25&context=13

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss