Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Landskapsanalys av lövträdsmiljöer i Västra Götalands län

Lövskogar med grova träd hyser en rik biologisk mångfald. På regional nivå har det dock inte funnits något underlag som visar vad de mest värdefulla områdena finns. De senaste åren har det också tillkommit mycket ny kunskap om grova träd då inventeringar skett på många håll i länet. Länsstyrelsen har sett ett behov av att analysera befintligt underlagsmaterial på regional nivå. Syftet med analyserna var att hitta lövrika områden med höga naturvärden där naturvärdena kan utvecklas genom aktiv skötsel och/eller genom ytterligare skydd.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_42&context=13

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss