Djupadalen, Dala

Djupadalen är en smal, canyonliknande bildning som är nerskuren som mest 14 meter i kalkstenen och omgiven av branta kalkstenskanter.

Dalen bildades när inlandsisen under sin avsmältning för 10 000 år sedan nådde Plantabergets nordsluttning. Då frigjordes uppdämda vattenmassor som strömmade ut i det dåtida havet. Dalens utlopp mot väster är tilltygat av kalkstensbrott och avfall från tidigare kalkbränning. På Djupadalens sydsida däremot finns betade hagmarker med växtlighet som är typisk för Falbygdens kalkrika torrängar. Här kan du till exempel finna backsmultron, blodnäva och backsippa. På några ställen finns kalkhällar med bland andra grusbräcka, grusviva och axveronika.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Djupadalens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • bryta sten eller på annat sätt ändra områdets topografi
  • uppföra byggnad eller anordna upplag av något slag
  • tälta
  • campa
  • göra upp eld
  • skada växtligheten, exempelvis genom att plocka blommor eller gräva upp växter.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1969
Areal: 5 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Djupadalen ligger sydost om Stenstorp. Lättast kommer du dit via vägen mellan Stenstorp och Högstena. Parkeringsplats finns.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.