Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tånga hed

Mosippa. Foto: Lars Sjögren

Tånga hed är en del av en gammal beteshage till Hägrunga by. Naturreservatet ger, åtminstone bitvis, en bild av en idag mycket sällsynt naturtyp. Alltså hårt utnyttjad betesmark. Den ljusa, näringsfattiga marken lockar till sig alkonblåvinge, mosippa, granspira, ljungögontröst och klockgentiana.

Idag är Tånga hed ett populärt, centralortsnära strövområde. Men det har traskats i markerna i långa tider. Tånga hed var nämligen exercisplats för Kungliga Göta Artilleriregemente under hundra år (1862-1962). Saligen insomnade Älvsborgs regemente (I15 i Borås) använde sedan heden ytterligare en tid.

Började växa igen

I15 lämnade Tånga hed för gott år 1995. Då hade området börjat växa igen. De återstående öppna delarna av heden har därefter betats eller slagits. Vi har även bränt en del ljung i naturvårdens tjänst.

Platt som en pannkaka

Delar av området utnyttjas vissa år som marknads-och utställningsplats. Den så kallade Tånga marknad. Den platta marken är perfekt för ändamålet. Vi kan nog tacka inlandsisen för grundarbetet. Vi tror att heden är en del av ett deltaområde under inlandsisens avsmältning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen till naturreservatet Tånga hed, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • samla, gräva fram eller plocka växter, mossor, lavar eller insekter
  • göra upp eld på annan plats än de som anvisas av naturvårdsförvaltaren
  • tälta, sätta upp vindskydd eller ställa upp husvagn annat än tillfälligt på plats som anvisas av naturvårdsförvaltaren
  • medföra okopplad hund
  • anordna orienteringstävling, ridtävling eller liknande utanför det område som skrafferats på beslutskartan

Föreskrift 3 skall ej utgöra hinder för tillfällig uppsättning av tält eller tillfällig uppställning av husvagnar inom det område som skrafferats på beslutskartan, i samband med större arrangemang såsom Tånga marknad.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2003
Areal: cirka 39 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Vårgårda

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Tånga hed ligger strax utanför Vårgårda tätort. Området nås lätt från vägen mellan Vårgårda och Landa.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss