Ruskela källa

På Brunnhemsbergets västra sluttning ligger Ruskela källa. En vacker liten källa, omgiven av mäktig ängsgranskog. Traska gärna den vackra Faledreven, från Segerstads kyrka, till källan.

Granskogen vid källan är gammal och grov. Från källan rinner Ruskelabäcken västerut. Längs med bäcken finns en rik mossflora och gott om död ved. Skogen har också en mycket artrik marksvampflora. Det finns bänkar och en eldstad i anslutning till källan.

Du når lättast naturreservatet från en parkering i nordväst. Men du kan också välja att vandra den fyra kilometer långa Faledreven, som går mellan Segerstads kyrka och Ruskela källa. Faledreven är ett gammalt fädrev. Det är en oerhört vacker vandring mellan ålderdomliga stugor i ett både öppet och slutet landskap.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Ruskela källa, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller ris
 • skada eller ta bort döda träd och vindfällen
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur
 • cykla eller rida annat än på befintliga vägar och leder
 • elda, annat än på särskild anvisad plats
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch
 • anordna läger, idrottstävling eller liknande som omfattar fler än 100 deltagare.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2008 (regeringsbeslutet)
Areal: cirka 27 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Falköping

Hitta hit

Ruskela källa ligger cirka 3 kilometer sydost om Broddetorp och 3 kilometer nordväst om
Segerstad.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss