Melldala

Lundvegetation Melldala ligger cirka 1,5 kilometer söder om Timmersdala. Området utgörs av en före detta löväng, som vuxit igen till en ädellövskog, med ask och alm.

Spåren efter lövängen kan hittas i skogen i form av kandelaberträd, alltså träd som en gång hamlats för att använda kvistar och löv till djurfoder, men vars grenar efter att skötseln upphört vuxit sig stora så att trädet liknar en kandelaber.

Ramslök. Foto: Länstyrelsen

Ramslök. Foto: Länsstyrelsen

Läget nedanför Nordbillingens kalkstensplatå gör grundvattnet kalkhaltigt. I kärr där kalken fälls ut kan det bildas kalktuff.

Den kalkhaltiga marken ger en rik flora. Örter som du kan hitta är bland annat gulsippa, lundviol och ramslök. Melldala har också en intressant moss- och lavflora. Bland annat kan man hitta den sällsynta kalktuffmossan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen besöka naturreservatet Melldala men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • skada fast naturföremål eller ytbildning
 • plocka blommor, lavar, mossor eller svampar
 • göra upp eld
 • tälta
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller annan störande anordning
 • medföra okopplad hund
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår.

Att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd och buskar är straffbart enligt brottsbalken.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 1990
Areal: cirka 12 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Melldala ligger cirka 1,5 kilometer söder om Timmersdala.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss