Kroppefjäll

Kärrlilja

Kroppefjäll är ett av länets större naturreservat. Du hittar reservatet mitt på högplatån. Det här är näringsfattiga marker, kryddade med fattigkärr och magra tallhedar. Området är lättorienterat, tack vare ett flertal vandringsleder. Men se till att ha stövlar eller kängor på fötterna. Det är ofta blött i markerna.

Landskapet är överlag ganska flackt. Det kallas också för Slättfjället i folkmun. Området genomkorsas av en sprickdal. Längs stråket finns sumpskogar och blockmarker. Och en sjö, som bär namnet Stora Amboln.

Väster om Svingsjön hittar du en fin gammal bondeskog. Där finns en hel del lågor och högstubbar Alltså döda träd som antingen ligger ner eller står upp.

Historiska spår

Under 1600- och 1700-talen kolades sannolikt stora mängder skog för de närbelägna masugnarna. Den omfattande kolningen, som senare följdes av svedjebruk och betesdrift, ledde till att platån var till stora delar skoglös under 1800-talet.

Den nuvarande skogen uppkom i början av 1900-talet, men det finns en del äldre tallar längs Svingsjöns strand.

Det finns också spår efter åtminstone två skogsbränder i området. Den senaste i mitten av 1950-talet.

Rikt växt- och djurliv

I Svingsjön finns både storlom och bäver. I skogen kan du med lite tur träffa på tjäder, orre, järpe, pärluggla, sparvuggla, spillkråka, nattskärra, trädlärka, duvhök och fiskgjuse.

Det finns många myrgölar och kärr med intressanta kärlväxter. Exempelvis kärrbräken, strängstarr, klubbstarr och myggblomster. De öppna mossytorna har en typisk västsvensk vegetation med tuvsäv, klockljung, blåtåtel, pors, odon, myrlilja.

Aktuellt: Naturvårdsbränning i vår eller sommar 2024

Under våren eller sommaren kommer Länsstyrelsen att genomföra naturvårdsbränning i Kynnefjäll och Kroppefjäll, i norra Bohuslän och Dalsland. Bränningen behövs för att skogen ska må bra.

Länsstyrelsen sätter upp skyltar vid vandringsleder och ”ingångar” till området, annonserar i lokaltidningar och skickar även brev till fastighetsägare i kringområdet. När det är dags kommer vi att informera via radio P4.

Exakt datum för när naturvårdsbränningen kommer att genomföras kan man inte spika, det beror på väder och vind. Men det är planerat till någon gång under perioden maj till augusti.

På Länsstyrelsens webbplats, sidan Naturvårdsbränning, kan du anmäla dig för att få ett sms när det är dags.

Naturvårdsbränning

Du kan också läsa mer i Länsstyrelsens nyhet om den planerade naturvårdsbränningen.

Nu planerar vi bränning i Kynnefjäll och Kroppefjäll – för att skogen ska må bra

 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kroppefjälls naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta mer än ett dygn på samma plats
 • elda annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisade platser
 • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar
 • plocka eller samla in växter eller växtdelar med undantag för bär och svamp
 • medföra okopplad hund eller annat okopplat husdjur
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1997
Areal: cirka 1125 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Färgelanda, Mellerud, Vänersborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 15 kilometer väster om Mellerud och ungefär 6 kilometer nordost om Högsäter. Skogsvägar tangerar området i både norr och öster.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss