Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hålta

Foto: Martin Fransson

Hålta är beläget strax söder om Hålta kyrka vid länsvägen mellan Kungälv och Marstrand. I de centrala delarna av naturreservatet ligger ett större höjdparti, som i norr övergår i flackare ängs-, hag- och myrmarker.

Ekarna, som är grova till mycket grova, har en tämligen rik påväxt av mossor och lavar. Bokskogen, som troligen uppkommit spontant, sträcker sig upp i en nordsluttning och är ett karaktäristiskt inslag i landskapsbilden. De centrala delarna består av hällmarker med tall.

Flera fornlämningar finns i området, en hällkista och en trolig bosättning från stenåldern, två stensättningar och en rest från järnåldern samt ett röse från bronsåldern.

Det finns två vandringsleder i området: den röda leden är 1,5 kilometer och den blå leden är 2,5 kilometer.

Bussar passerar regelbundet och hållplats, liksom parkeringsplats, finns vid kyrkan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hålta naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • tälta
 • ställa upp husvagn
 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld
 • gräva upp växter eller plocka blommor
 • rida.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1989
Areal: cirka 138 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger vid Hålta, söder om vägen mellan Ytterby och Marstrand.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss