Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Halle-Hunnebergs rasbranter

Inga andra platåberg i länet har så storslagna branter som Halle- och Hunneberg. För länge sedan användes de som naturliga borgar dit människorna kunde ta sin tillflykt när det rådde krig och oro i landet. Det finns gott om utsiktsplatser på bergen.

Idag är rasbranterna mest kända för sitt rika växt- och djurliv med ett stort antal sällsynta arter. Klimatet i branterna är väldigt speciella. I sydbranterna blir det soligt och varmt och i norr blir det mörka och fuktiga förhållanden. Vegetationen i branterna har klarat sig från skogsbruk. I söderläge trivs värmeälskande växter som krissla, hedjohannesört och trollsmultron. I de skuggiga branterna åt norr finns en rik mossflora.

Branterna har även en rik svamp- och lavflora. Här finns bland annat oxtungesvamp, svavelticka och saffransticka. Det finns många ovanliga lavar på stenar och trädstammar Det speciella klimatet gör att sällsynta oceaniska lavar trivs här. Till dem hör jättelav, örtlav, mussellav och blylav.

Ovanför stupen, på kanten av bergen finns ek- och tallskog med upp till 350-åriga tallar och ännu äldre ekar.

Nygårdspark, Halle- Hunnebergs rasbranter. Foto: Hans Alexandersson

Klevar att vandra i

Runt bergen finns flera klyftor och pass i bergssluttningarna, så kallade klevar, som utnyttjats av människor i alla tider. Under en vandring i någon av dessa kan man få se bergbranterna på nära håll. Lodräta stup och rasbranter med nedfallna stenblock gör området speciellt. I branterna trivs lind och hassel men även ek, alm och lönn. Längre ned där grundvattnet tränger fram är ask och klibbal vanliga.

Halle- och Hunneberg räknas till Västergötlands platåberg men skiljer sig från de övriga. Under det hårda täcket av bergarten diabas finns bara alunskiffer och sandsten. Lerskiffer och kalksten som finns på bland annat Kinnekulle och Billingen saknas här.

Nedanför de höga diabasstupen finns mänskliga spår i form av gruvgångar, rödfyrhögar och gamla kallmurade ugnar. Här skedde en omfattande bränning av kalk som utvanns ur bergen ur de kalkförande skikten som finns i alunskiffern.

Tänk på rasrisken!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Halle- och Hunnebergs branter men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på vägar som är öppna för allmänheten
  • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd, klippväggar eller medvetet vistas nära rovfågelbo, lya eller gryt
  • plocka, gräva upp eller samla in insekter, mossa, lavar och växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
  • rida annat än på leder anvisade av naturvårdsförvaltaren
  • tälta, uppföra vindskydd eller ställa upp husvagn
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka eller vindfälle
  • göra upp eld annat än på anvisade platser
  • medföra okopplad hund
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1982 och utökades 2007
Areal: cirka 1 239 hektar
Naturvårdsförvaltare: Sveaskog
Kommun: Vänersborg, Trollhättan, Grästorp

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Halle- och Hunneberg kan nås från många håll; lättast från Vargön och Tunhem.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss