Gunniltorp

Gunniltorp ligger på Plantabergets östsluttning. Ett vackert och omväxlande naturreservat mellan böljande odlingsmarker och stabila platåberg.

Ovanför sluttningen finns en välbetad björkdominerad betesmark. Genom naturreservatets låglänta delar rinner en liten bäck som delvis omges av en betad alsumpskog. I lövbrantskogen finns det rikligt med block, ädellövträd, gamla grova träd och död ved. Detta skapar goda livsbetingelser för växter och djur.

Området har som helhet en mycket omväxlande lövskogs- och betesmarksmiljö med lång kontinuitet. De varierande ljusförhållandena och den skiftande sammansättningen på trädbestånden betyder goda förutsättningar för en stor artrikedom. Alltså en mängd olika insekter, marksvampar, kärlväxter och andra arter knutna till lövskog och öppna eller halvöppna betesmarker.

Reservatets branta, blockrika del är relativt svårtillgänglig, medan den nedre, flackare delen kan vara attraktiv att promenera i. Även de betade hagmarkerna ovanför branten är utmärkta för en promenad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservat Gunniltorp, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada döda liggande eller stående träd eller vindfällen eller bryta torra grenar eller kvistar
  • framföra fordon
  • elda.

Det är inte tillåtet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • fånga eller samla in ryggradslösa djur,
    plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för matsvamp
  • gräva upp växter eller växtdelar. 

 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2005
Areal: cirka 38 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Tidaholm

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Åk till Kungslena och ta vägen västerut mot Tiarp. Efter cirka tre kilometer kör man över en bäck. Parkera bil eller cykel där och gå till höger upp mot berget.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss