Bäckagården

Bäckagården består av så kallad ädellövskog. Främst ask, men också en del ek, asp, lind och al. Det finns också en del hamlade askar och almar i området.

Hamlade träd ser lite lustiga ut i våra nutidsögon. Tjocka trädstammar som abrupt övergår i en samling tunna, spretiga kvistar. Att hamla (alltså hårt beskära) träd har flera fördelar. Förutom den historiska förklaringen - att säkra vinterfoder till djuren - gynnas blommorna av de hårt tuktade trädkronorna. Hamlade träd släpper nämligen ner massvis av ljus till marken. Det uppskattas av en mängd ljusälskande örter, som ofta har svårt att överleva i dagens allt dunklare landskap.

Skogen vid Bäckagården är rik på torrakor och lågor. Alltså döda träd som står upp respektive ligger ner. Döda träd är oerhört viktiga för den biologiska mångfalden. Många mossor, lavar och svampar gynnas av de gamla ädellövträden och asparna.

Markfloran är rik i området. Här hittar du exempelvis storrams, ormbär, lungört och vårärt.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Bäckagården men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • plocka eller gräva upp gräs, blommor, ormbunkar, mossor, lavar eller svamp
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller jämförbar anordning
 • medföra okopplad hund
 • framföra motordrivet fordon
 • cykla eller rida
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • tälta
 • göra upp eld
 • sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår.

Att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd eller buskar är straffbart enligt 12 kap 2 § brottsbalken.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1995
Areal: cirka 8 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Bäckagården ligger på Billingens nordostsluttning, ungefär en kilometer norr om Säters kyrka. Du når reservatet lättast från den gamla vägen mellan Skövde och Mariestad.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.