Bäckagården

Bäckagården består av så kallad ädellövskog. Främst ask, men också en del ek, asp, lind och al. Det finns också en del hamlade askar och almar i området.

Hamlade träd ser lite lustiga ut i våra nutidsögon. Tjocka trädstammar som abrupt övergår i en samling tunna, spretiga kvistar. Att hamla (alltså hårt beskära) träd har flera fördelar. Förutom den historiska förklaringen - att säkra vinterfoder till djuren - gynnas blommorna av de hårt tuktade trädkronorna. Hamlade träd släpper nämligen ner massvis av ljus till marken. Det uppskattas av en mängd ljusälskande örter, som ofta har svårt att överleva i dagens allt dunklare landskap.

Skogen vid Bäckagården är rik på torrakor och lågor. Alltså döda träd som står upp respektive ligger ner. Döda träd är oerhört viktiga för den biologiska mångfalden. Många mossor, lavar och svampar gynnas av de gamla ädellövträden och asparna.

Markfloran är rik i området. Här hittar du exempelvis storrams, ormbär, lungört och vårärt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Bäckagården men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • plocka eller gräva upp gräs, blommor, ormbunkar, mossor, lavar eller svamp
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • bryta kvistar, fälla, eller på annat sätt skada stående träd och buskar
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller jämförbar anordning
 • medföra okopplad hund
 • framföra motordrivet fordon
 • cykla eller rida
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • tälta
 • göra upp eld
 • sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1995
Areal: cirka 8 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000

Om Natura 2000

Hitta hit

Bäckagården ligger på Billingens nordostsluttning, ungefär en kilometer norr om Säters kyrka. Du når reservatet lättast från den gamla vägen mellan Skövde och Mariestad.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss