• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Du som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från oss.

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller. Du måste betala avgiften oavsett om du får tillstånd eller inte.

Betala avgiften till bankgirokonto 5051-8760.

Märk betalningen med förnamn, efternamn och projektnummer 75 243 113.

Ansök om tillstånd för att använda metallsökare

Ansök om tillstånd genom att fylla i formuläret. Om du föredrar att ansöka på blankett, mejla oss på kulturmiljo.vastmanland@lansstyrelsen.se.


Kommun (obligatoriskt) * (obligatorisk)
Kommun (obligatoriskt)


SökandeFastighetsägare (om annan än sökande)


Ska du göra markingrepp? (obligatoriskt) * (obligatorisk)
Ska du göra markingrepp? (obligatoriskt)


Tillstånd krävs då av markägare
Om ja, har markägaren godkänt markingrepp?
Om ja, har markägaren godkänt markingrepp?Beskriv varför du vill använda metallsökaren inom det aktuella området och vad du vill söka efter. Vad förväntar du dig att hitta?

Du kan få tillstånd för högst två år.
Bifoga bilagor
Observera att bilagorna får vara max 10 MB.Kontakt

Enheten för samhällsplanering och kulturmiljö

Telefon: 010–224 90 00 (växel)