Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Förordnade i Västmanlands län

Ett förordnande gäller tills vidare, men upphör senast vid utgången av den månad befattningshavaren fyller 67 år. Om det finns särskilda skäl kan dock förordnandet förlängas även efter 67 års ålder.

Notarius publicus

Kari Skönebrant
Advokat Kari Skönebrant AB Slottsgatan 21
722 11 Västerås
Besöksadress: Slottsgatan 21, Västerås
Fast mottagningstid: onsdagar kl 16.30-18.00
Övriga tider efter överenskommelse.
Telefon: 021-14 10 10 (tidsbokning), 070-622 64 16
E-post: advokat@skonebrant.se

Max Ahlström
Advokatfirman Max Ahlström AB
Box 10050
721 19 Västerås
Besöksadress: Slottsgatan 7-9, 722 11 Västerås
Fast mottagningstid: mån-tor kl 7.00-8.00 (helgfri vardag)
Övriga tider efter överenskommelse.
Telefon: 021-14 34 00, 0702-10 18 46
E-post: max@a-ma.se
Internet: www.a-ma.selänk till annan webbplats

Biträdande Notarius Publicus

(tjänstgör när Notarius Publicus är ledig eller hindrad att tjänstgöra)

Per Odeling
Mälaradvokaterna
Stora Gatan 42
722 12 Västerås
Telefon: 021-13 24 40

Petter Hagsköld
Mälaradvokaterna
Stora Gatan 42
722 12 Västerås
Telefon: 021-13 24 40

Kontakt

Juridikenheten

Avdelningen för stöd och utveckling

Telefon 010-224 90 00 (växel)