Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lediga jobb

Här hittar du våra lediga jobb. När vi har lediga tjänster listas de på denna sida. Är det tomt så finns det inga lediga jobb hos oss för tillfället.

Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos oss på Länsstyrelsen. Det betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det. Detta gäller så länge uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Var noggrann när du besvarar de frågor som du får när du skickar in din ansökan. De svaren kommer att ligga till grund för det första urvalet som vi gör.

Vi använder oss av en kompetensbaserad rekryteringsprocess som säkerställer att vi behandlar alla sökanden lika och att kompetenserna i annonsen är i fokus genom hela rekryteringsprocessen.

Skriv din ansökan på svenska som är vårt myndighetsspråk.

Vissa av arbetsuppgifterna på Länsstyrelsen är säkerhetsklassade, vilket innebär att en säkerhetskontroll kan bli en del i rekryteringsprocessen. Säkerhetskontrollen består av en säkerhetsintervju samt en registerkontroll hos Säkerhetspolisen. Vissa av våra tjänster kräver också svenskt medborgarskap.

Vi skickar inte tillbaka ansökningshandlingar efter avslutat rekryteringsärende. Du som önskar få tillbaka dina handlingar, hör av dig till någon av oss på Stabsenheten för HR.

Var ska beslutet överklagas?

Du kan överklaga Länsstyrelsens beslut skriftligen hos Statens överklagandenämnd

Hur du utformar ett överklagande

I skrivelsen ska du:

  • tala om vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange ärendets diarienummer
  • redogöra varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt
  • redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras

Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så kontakta Länsstyrelsen.

Övriga handlingar

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du skicka med det i din överklagan.

Var lämnas överklagandet?

Din skrivelse ska lämnas in/skickas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan då skicka sina handlingar tillsammans med ditt överklagande till Statens överklagandenämnd.

Tid för överklagande

Länsstyrelsen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från det att beslutet har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla som finns vid huvudentrén vid Västra Ringvägen 1 i Västerås. Annars kan ditt överklagande inte tas upp.

Underteckna överklagandet

Du ska signera din skrivelse och förtydliga din namnteckning. Uppge också postadress och telefonnummer.

Prenumerera på jobbannonser

Länsstyrelsen har Varbi som rekryteringsverktyg. Om du vill prenumerera på jobbannonser från en eller flera länsstyrelser registrerar du dig på Varbis webbplats.

Jobbprenumeration, Varbi Länk till annan webbplats.

Kontakt

Pontus Cronberg

HR-utvecklare/rekryterare

Telefon: 010-224 90 07

Paul Fogelberg

Stabsenhetschef HR

Telefon: 010-224 94 31

Maria Andersson

HR-utvecklare

Telefon: 010-224 94 68

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss