Skydda natur och få ersättning

Äger du mark med höga naturvärden, till exempel skog där det finns träd med stor variation i ålder, storlek och trädslag? Du kan skydda marken och få ersättning för det. Du som är markägare kan själv ta initiativ till att skydda din mark.

I varje län finns särskilda områden och typer av natur som prioriteras för skydd. Om ett område är särskilt värdefullt kan Länsstyrelsen föreslå att marken ska skyddas.

Höga naturvärden i länet

Länsstyrelsen utgår från nationella och regionala planer för att bedöma vilka områden som bör skyddas. Vi prioriterar bland annat utifrån

  • höga naturvärden
  • storlek
  • om det finns prioriterade naturtyper i området
  • närhet till annan värdefull natur.

Gör en intresseanmälan till Länsstyrelsen

Här anmäler du intresse till Länsstyrelsen för att skydda din mark.

Så gör du för att skydda din skog

Du kan få ekonomisk ersättning om du avstår från att avverka skog som har höga naturvärden. Genom att bevara din skogs naturvärden kan du göra stor skillnad för de växter och djur som finns där. Det är du som kan markhistoriken, skötseln bakåt och vet var smultronställena finns på just dina marker. Att växla upp skogen innebär helt enkelt att du kan ha din skog kvar och få ersättning för den, samtidigt som du gör en insats för att skydda naturen.

I Västmanlands län är vi särskilt intresserade av att skydda ädellövskogar och trädbärande hagmarker i länets södra delar och kalk- och örtrika barrskogar i länets norra delar. I hela länet vill vi skydda asp- och björkrika lövskogar.

Innan du skickar en intresseanmälan till oss vill vi gärna att du läser igenom denna information:

Olika typer av skog med höga naturvärden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Föreslå skydd av skog, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Är du intresserad av att få råd eller information kopplat till din fastighet är du välkommen att kontakta oss.

Blankett för intresseanmälan om formellt skydd av skog, pdf Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss