Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansök om upphävande av strandskydd

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta att upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag om områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten. Ett upphävande får göras endast om sjöns vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar eller mindre eller om vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare.

Ansök om upphävande av strandskydd

Fyll i formuläret så noggrant som möjligt. Om vi inte får in alla uppgifter, behöver vi begära in kompletteringar vilket förlänger handläggningstiden.

Du ska skicka med följande filer i formuläret:

  • Översiktskarta.
  • Detaljkarta.
  • Foton.
1. SÖKANDE

2. BESKRIVNING AV STRANDSKYDDSOMRÅDET
Strandskyddets omfattning * (obligatorisk)
Strandskyddets omfattning


Strandskyddet är vid * (obligatorisk)
Strandskyddet är vid
3. ÖVRIGA UPPGIFTER


Skicka med en översiktskarta.

Skicka med en detaljkarta över området där du önskar att strandskyddet ska upphävas är tydligt markerat. På kartan ska det finnas skallinje och norrpil.

Skicka med foton över området och vattendraget/sjön.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss