Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • hållbar utveckling i hela landet
  • att skapa tillväxt och sysselsättning
  • att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan
  • att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar
  • ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, regeringen Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Livsmedelsstrategi för Västmanland

Västmanlands regionala livsmedelsstrategi tar sikte på att öka länets livsmedelsproduktion till 2030. Strategin har tagits fram av Länsstyrelsen i samarbete med LRF Mälardalen och Region Västmanland.

Blandade grönsaker som ligger på ett bord.

Strategins fyra fokusområden är: länets mat, upplevelsemat, krismat och viltmat.

  • Länets mat ska öka produktionen och förädlingen av länets livsmedel och möjliggöra för mer lokal mat i den offentliga sektorn.
  • Upplevelsemat ska stärka Västmanland som matregion där maten blir en reseanledning både för länets invånare och besökare.
  • Viltmat ska öka tillgången till mat från våra skogar och vatten.
  • Krismat ska trygga länets livsmedelsförsörjning vid kris.

Projekt - "Från jägare till krögare"

Länsstyrelsen i Västmanlands län driver under 2022 och början av 2023 ett EU-projekt för att ta tillvara mer vildsvinskött i de offentliga köken och i restauranger.

Vildsvin på åker Foto: Kerstin Alvinge

Vildsvin kan ses som en belastning när det gäller skador på åkrar och i trädgårdar, samtidigt som vildsvinsstammen ökar, ökar också avskjutningen på viltet. Vildsvin kan också ses som en outnyttjad resurs, enligt en rapport av Jordbruksverket från 2013 är det endast 15 procent av det köttet som når restauranger och butiker.

Projektet är finansierat genom landsbygdsprogrammet 2014–2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Landsbygdsprogrammet ska under året skapa plattformar för diskussioner mellan aktörer, delta på aktiviteter samt sprida information kring frågan. Arbetet är en del av den regionala livsmedelsstrategin där Viltmat är ett av fyra prioriterade områden.

Målet med projektet är att ta reda på hur vi i Västmanland kan skapa en bättre livsmedelskedja från jägare till bord för att därigenom underlätta för att mer vildsvinskött skall tas tillvara.

Har du frågor eller synpunkter, skicka ett mejl till:
Petteri Hällström eller Josefin Eriksson på Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Projekt för arbetet med regionala livsmedelsstrategin

Länsstyrelsen har tillsammans med LRF Mälardalen startat ett samarbetsprojekt med finansiering från landsbygdsprogrammet 2014–2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Inom projektet genomförs aktiviteter som ska bidra till den regionala livsmedelsstrategins mål. Arbetet kommer att lägga stor vikt på att involvera fler aktörer i länet samt genomföra och inspirera till fler insatser.

Aktiviteter i projektet är Bonden i skolan, en affärsutbildning samt aktiviteter inom livsmedelsberedskap och viltmatområdet där aktiviteter kommer att formas efterhand tillsammans med aktörerna.

Dessa prioriterade insatser är baserat på det arbete som skett under 2018 där behov, utmaningar och möjligheter har kartlagts inom Västmanlands livsmedelskedja. Projektet påbörjades under 2019 och ska vara klart 2025.

Logotyper för Region Västmanland, LRF Mälardalen ocy EU Jordbruksfond

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss