English

Here you will find information on the County Administrative Board in English.

Contact

County Administrative Board of Västernorrland

Welcome to contact us at:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss