Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Många höga kulturmiljövärden längs Västernorrlands kust

Vågor slår mot klippor.

Foto: Fabiola de Graaf

Länsstyrelsen Västernorrland har tagit fram ett kunskaps- och planeringsunderlag för att beskriva områden med höga kulturmiljövärden i länets kust- och havsområden. Dessa värden kan finnas såväl på land som i havet. De utgör i många fall ett sammanhang där många olika mänskliga aktiviteter genom århundrandena skapat höga maritima kulturmiljövärden. Något som behöver tas hänsyn till vid framtida havsplanering.

Exempel på maritima kulturmiljövärden i länet kan vara gamla fiskelägen, fartygslämningar, historiska seglingsleder, äldre industriområden eller fornlämningsmiljöer av olika slag med ett gammalt kulturlandskap där utsikten mot havet och en obruten horisont kan fylla en viktig funktion.

Även om underlagen främst är tänkta att användas i ett nationellt havsplaneringssammanhang, beskriver de kulturmiljövärden på ett sätt som gör att de även kan användas av kommuner i samband med planering i lokala eller mellankommunala sammanhang. Underlagen innehåller kunskaper som kan komma till användning vid framtagande av till exempel lokala och regionala kulturmiljövårdsprogram eller vid framtagande av kommunala översiktsplaner.

Genom arbetet med länets kust framgick det att sambanden mellan kulturlandskap och horisonten kommer att påverkas. Förståelsen av historiska miljöer och berättelser om människans villkor i relation till havet riskerar att minska. Särskilt upplevelsen av ostörda kustmiljöer eller Höga kustens dramatiska landskap, med vida siktlinjer mot öppet hav blir påverkad av etableringen av havsbaserad vindkraft, berättar Karin Hermans, planhandläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Liknande underlag har tagits fram av samtliga 14 kustlänsstyrelser på uppdrag från regeringen. Alla länsstyrelsernas underlag har sammanställts i en nationell rapport som publicerades nyligen. Den pågående havsplaneringsprocessen har präglats av att möjliggöra förnyelsebar energiproduktion i form av havsbaserade vindkraftsparker. Underlaget från länsstyrelserna är ett sätt att försöka beskriva vilka kulturmiljövärden som finns utefter Sveriges kuster och vilken hänsyn som behöver tas till värdena under havsplaneringsprocessen.

Planeringsunderlag för marina kulturmiljön i den nationella havsplaneringen – nationell sammanställning av regleringsbrevsuppdrag RB2021:3B4 Länk till annan webbplats.

Havsplanering

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss