Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Civilt försvar – en viktig del av Nato

Från och med den 7 mars är Sverige en del av försvarsalliansen Nato. Länsstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet och får en viktig roll i det kommande arbetet.

Att Sverige är en del av Nato påverkar framför allt vårt militära försvar, men är också viktigt för det civila försvaret. Den civila dimensionen har stor betydelse för försvarsalliansen eftersom det bland annat handlar om att skydda civilbefolkningen, stärka försvarsviljan och stödja Försvarsmakten.

Sverige som land har idag blivit fullvärdig medlem i militäralliansen Nato. Samarbetet inom alliansen syftar till ökad trygghet och säkerhet och innebär ett politiskt och militärt samarbete. För oss på Länsstyrelsen innebär det spända världsläget och krig i vårt närområde att vi redan aktivt förstärkt arbetet med den civila beredskapen inom ramen för totalförsvaret. Det arbetet kommer nu öka i omfattning, säger landshövding Carin Jämtin.

Som högsta civila totalförsvarsmyndighet har Länsstyrelsen ett ansvar för att driva och samordna arbetet med civilt försvar i länet, tillsammans med statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer. Det civila försvaret ska skydda civilbefolkningen och säkerställa att till exempel sjukvård, transporter och livsmedels- och dricksvattenförsörjning fungerar även under krigsfara och krig. Det är något som Länsstyrelsen nu kommer att fokusera ännu mer på.

Det finns regelverk kopplat till Nato som beskriver hur medlemsstaterna ska arbeta med civilt försvar. Länsstyrelsen arbetar nu vidare med att konkretisera vad vi behöver göra utifrån vår roll i det civila försvaret.

I dagsläget vet vi inte hur Nato kommer påverka länet. Det kan tänkas bli mer utländsk militär närvaro i form av transporter genom länet och möjligen övningar. Vi känner heller inte till några planerade mer permanenta baseringar i vårt län. Om Nato-förband börjar planera för att bedriva verksamhet i länet kommer det i första hand gå via den svenska Försvarsmakten som har huvudansvaret för det militära värdlandsstödet, säger Torbjörn Westman, beredskapsdirektör.

Civilt försvar

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss