Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet växlar upp – tre nya ansökningsomgångar 2024

Klimatklivets logotyp, svarta bokstäver i vita rutor, på gul botten.

Under 2024 öppnar Klimatklivet upp för nya ansökningar vid tre olika tillfällen. Nytt för i år är att stödet även gäller publika tankstationer för vätgas.

Klimatklivet är ett investeringsstöd som ges till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Stödet omfattar tre olika kategorier och kan ge upp till 70 procent av investeringen i stöd. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige.

Klimatklivets framtid var osäker under hösten men nu ser det betydligt ljusare ut, Klimatklivet har förlängts till 2028. Det tillsammans med en ökad finansiering gör att fler åtgärder kan få stöd och vi hoppas på många ansökningar från Västernorrland. De mest prioriterade åtgärderna inom Klimatklivet just nu är inom lantbruk, industri och laddinfrastruktur, berättar Therese Åkerlund, energi- och klimatstrateg vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Viktiga datum vid första ansökningsomgången

  • Anbud publika tankstationer för vätgas 12–21 februari
  • Ansökningar övriga klimatklivsärenden 4–15 mars
  • Anbud publik laddinfrastruktur 25 mars–5 april

Kommande ansökningsomgångar under året är maj till juni samt september till oktober.

Investeringsstöd från Klimatklivet

Från och med 2024 kan du få upp till 70 procent i stöd för vätgastankstationer på prioriterade större vägar. Ansökningarna sker via anbud.

Stöd för vätgastankstationer Länk till annan webbplats.

För att utveckla laddinfrastrukturen i hela Sverige startar varje ny ansökningsomgång för publik laddinfrastruktur med ett öppet samråd. Där utreds behovet av laddinfrastruktur och geografisk placering bestäms. Inspel och synpunkter lämnas via länsstyrelsens webbplats, första tillfället att lämna synpunkter är 19–23 februari. Stödet kan sökas för tre olika typer av laddinfrastruktur: Publik snabbladdning för tunga fordon (från 350 kW), publik snabbladdning för personbilar (från 150 kW) och publik laddning för personbilar (10–50 kW).

Exempel på andra åtgärder som kan få stöd från Klimatklivet är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Information och rådgivning

26 februari klockan 13–14 erbjuder vi digital information och rådgivning om Klimatklivet. Då informerar vi om vilka regler som gäller och vad du kan få stöd för. Vi kommer även berätta hur du ansöker och ge exempel på åtgärder som tidigare fått stöd. Information om detta finner du i vår kalender:

Kalender

Kontakt

Therese Åkerlund

Energi- och klimatstrateg

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss