Snöfall i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hållbara etableringar viktiga för länets utveckling

Modell över den tänkta batteridelsfabriken i Torsboda. Illustration: Sweco

Grönt flygbränsle i Långsele, vätgas i Alby och Ljungaverk, batteridelar i Torsboda. Industrins gröna omställning märks runt om i länet och miljöprövningarna i de olika ärendena berör också flera delar av länsstyrelsens organisation.

Nyheten om att en batteridelsfabrik ska byggas i Torsboda är bara den senaste i en rad omfattande industrietableringar som planeras i länet för att bidra till en hållbar och fossilfri framtid.

Samråd enligt miljöbalken pågår eller ska inledas i Torsboda, Ljungaverk, Alby och Hamre. Dessa anläggningar kommer troligast att tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen har ändå en aktiv roll i prövningen.

- Det är både komplexa och publika ärenden som kräver att vi mobiliserar många av våra kunniga och engagerade medarbetare. Det förstärker även behovet av etablerade interna processer, säger Ulrika Prytz, chef för Miljöprövningsenheten.

Kunskap om de olika områdena kanaliseras via enhetsövergripande prövningsprojektgrupper. Ytterligare kompetenser kan inkluderas i grupperna där behov uppstår.

- Vi ska se till att etableringarna görs med hänsyn till alla de intressen och värden som finns i vårt län. I prövningsprocessen verkar vi för att planerade etableringar genomförs långsiktigt och hållbart. Den samlade miljöpåverkan är utgångspunkten i våra bedömningar. Syftet är att värna naturen, människor och djur, liv och hälsa, säger Ulrika Prytz.

Några av de större etableringarna som planeras i Västernorrland

I Torsboda sker en större industrietablering som kommer vara underleverantör till bl.a. batteritillverkaren Northvolt i Skellefteå. Den anodtillverkningsanläggning som planeras blir en av de största i Europa och bakom satsningen står det kinesiska bolaget PTL (Shanghai Putailai New Energy Technology). Kring årsskiftet 2025/2026 räknar bolaget med att anläggningen ska vara klar. Samrådsunderlag har lämnats in av bolaget och samrådet inleds i juni.

I Ånge inleds samråd i slutet av maj för två vätgasanläggningar, en i Alby och en i Ljungaverk. Sökanden är RES Renewable Norden AB. Vätgasen är en energibärare som kan användas för att ersätta fossila bränslen i så väl transportsektorn som råmaterial i industriprocesser. Verksamheten är energiintensiv och bolaget anger att vätgasen ska produceras med hjälp av förnybar energi. Verksamheterna kräver också uttag och utsläpp av bland annat kylvatten.

I Hamre, Långsele, planeras ett samråd enligt miljöbalken i mitten av september. Sökande är Uniper och projektet benämns SkyFuelH2. Produktionen av flygbränslet baseras på biomassa och tillverkning av vätgas. Verksamheten är energiintensiv och bolaget anger att vätgasen ska produceras med hjälp av förnybar energi. Även uttag och utsläpp av bland annat kylvatten är nödvändigt.

  • Samrådsunderlag skickas ut av bolaget
  • Samråd sker med länsstyrelsen, andra myndigheter, närboende, föreningar med flera
  • Länsstyrelsen gör ett samrådsyttrande till bolaget
  • Bolaget skickar in ansökan om miljötillstånd
  • Länsstyrelsen går igenom ansökan för att se om något underlag saknas inför prövningen. Kompletteringsbehovet sammanställs i ett yttrande till prövningsmyndigheten, som är mark- och miljödomstolen eller miljöprövningsdelegationen
  • Bolaget kompletterar sin ansökan
  • Prövningsmyndigheten beslutar om kungörelse
  • Länsstyrelsen yttrar sig avseende planerad etablering samt dess miljökonsekvenser, om miljöpåverkan kan accepteras, om skyddsåtgärder måste till etc.
  • Förhandlingar sker, om ansökan prövas av domstol
  • Beslut

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss