Södra Gardfjällets natur- och kulturlandskap

Södra Gardfjället är ett stort fjällmassiv med för fjällen karaktäristiska naturtyper och arter. Området avsattes 1987 som ett fjällnära domänreservat av dåvarande Domänverket. Enligt regeringsbeslut 1995 ska området skyddas som naturreservat. I denna rapport beskrivs översiktligt Södra Gardfjällsområdets natur-, kultur- och friluftsvärden samt renskötselns förutsättningar. Rapporten är en sammanfattning av de underlag som använts vid framtagandet av förslaget till beslut och skötselplan för Södra Gardfjällets naturreservat som var på remiss i januari 2021 (dnr 511-2851-2017).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=96&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss