Marknadsförutsättningar och behov av bostäder i Västerbotten

Västerbotten står inför omfattande omvandling till följd av den näringslivsetablering som planeras. Nya företagsetableringar ställer krav på bostäder och samhällsservice samtidigt som förutsättningarna ser väldigt olika ut i olika delar av länet. Därför finns det ett behov av att fördjupa kommunernas kunskap kring de lokala bostadsmarknaderna. Av denna anledning har Länsstyrelsen i Västerbotten beställt en rapport som ska beskriva efterfrågan och behov av bostäder i länets kommuner. Rapporten syftar till att utgöra ett kunskapsunderlag som kommunerna kan ha nytta av i sitt arbete med bostadsplanering och bostadsförsörjning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=181&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss