Jordbruksmark i fysisk planering - Vägledning för tillämpning av 3 kapitlet 4 § miljöbalken

I den fysiska planeringen görs ständigt avvägningar mellan olika intressen. När städer, tätorter och landsbygdsområden utvecklas måste man göra en avvägning mellan att skapa förutsättningar för bevarande och fortsatt brukande av jordbruksmark, och behovet av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. När kommuner ställs inför situationer där det finns intresse av att ta jordbruksmark i anspråk, är det viktigt att marken behandlas som en begränsad naturresurs som är central för vår livsmedelsförsörjning - både nu och i en framtid med ett varmare klimat. För att säkerställa att inte kortsiktiga ekonomiska motiv ges företräde framför den långsiktiga hushållningen med jordbruksmarken, så ska 3 kapitlet 4 § miljöbalken tillämpas i den fysiska planeringen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=3&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss