Häckande kustfåglar i Bottniska viken 2010-2020

I denna rapport presenteras hur det går för våra kustfåglar i Bottniska viken under perioden 2010–2020. Bottniska viken omfattar kuststräckan från Haparanda i norr till Gävle i söder. Inventeringsdata kommer från det gemensamma delprogrammet Häckande kustfåglar i Bottniska viken 2010-2020 inom regional miljöövervakning och från den nationella övervakningen av häckande kustfåglar 2015-2020 inom samma område. Rapporten presenterar arttrender, utbredningskartor och ett antal indikatorer för grupper av arter beroende på var det hittar sin föda. Här redovisas även ett förslag till en ny indikator bestående av en trend för 33 arter som är särskilt knutna till hav och skärgård för att följa miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skärgård
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=63&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss