Plötslig ishalka i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Försurning och kalkning av sjöar och vattendrag i Västerbottens län - Regional åtgärdsplan för 2019-2023

I åtgärdsplanen redovisas hur länets kalkningsverksamhet är anpassad till det nuvarande försurningsläget samt vilka biologiska effekter som uppnåtts sedan kalkningen påbörjades. I planen föreslås inga dramatiska förändringar av kalkningsprogrammet, vilket beror på att verksamheten successivt anpassats till den minskade försurningen samt att de uppnådda biologiska effekterna generellt är positiva.

Publikationens omslagsbild

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss