Bostadsmarknadsanalys Västerbottens län 2020

Länsstyrelsen ska varje år i en rapport analysera utvecklingen på bostadsmarknaden i länet i enlighet med förordningen (SFS 2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Som underlag för den regionala bostadsmarknadsanalysen används främst kommunernas svar i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät, men också statistik hämtad från bland annat Statistiska Centralbyrån. Analysen riktar sig till länets kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som kan ha intresse av bostadsmarknadens utveckling i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fastighetsfrågor
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=AC_2020__2&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss