Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sulfatjordspåverkan i kustmynnande småvattendrag i Västerbotten

Tolkningar av nuläget med hjälp av en kemisk bedömningsmodell och provfiske. Sura sulfatjordar förekommer längs det norrländska kustlandskapet i framför allt Västerbotten och Norrbotten. Dessa jordars påverkan på vattnets kvalitet i sjöar och vattendrag kan vara stor, framför allt i mindre kustmynnande vattendrag och där sura sulfatjordar dränerats och syresatts. Nu har Länsstyrelsen Västerbotten, inom ramen för projektet ”Åtgärder för att minska påverkan från sura sulfatjordar” (HaV 150-14), tagit fram en rapport som beskriver problemen i Västerbottens små kustmynnande vattendrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=AC_2019__19&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss