Riktlinjer för fysisk planering Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods i Norrbottens och Västerbottens län

Länsstyrelserna får många frågor om hur risker med transport av farligt gods bör hanteras i den fysiska planeringen. Det som med säkerhet går att fastställa är att det alltid finns risker och att det därför är mycket viktigt, att vid planering av bebyggelse och annan markanvändning, så långt möjligt undvika att människor och egendom kommer till skada vid en eventuell olycka. I denna rapport redogör länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län för riktlinjer kring riskhänsyn och skyddsavstånd. Riktlinjerna bör tillämpas nära rekommenderade transportleder för farligt gods i fysisk planering. Riktlinjerna bygger på Brand Riskingenjörerna AB: s (Briab) analys av olycksrisker med trafik på väg och järnväg.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Planfrågor - PBL
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=AC_2019__18&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss