Rovdjur i norra Sverige

De stora rovdjuren är en del av den svenska faunan och ska finnas i så stora antal att de långsiktigt finns kvar i svensk natur. Samtidigt är rovdjurens effekter på sin omgivning - från människor till bytesdjur och miljöer - ofta kontroversiella. I norra rovdjursförvaltningsområdet påverkas framför allt renskötseln eftersom rovdjur ibland dödar och sprider renar. Andra som kan påverkas av rovdjuren är bl.a. jägare, biodlare, tamdjursägare, turistaktörer och enskilda människor som rör sig i skog och mark. Således för rovdjuren med sig olika nyttor och kostnader i de områden där de förekommer. Den regionala rovdjursförvaltningen ska garantera att de stora rovdjuren har en gynnsam bevarandestatus i hela landet, samtidigt som de rovdjursrelaterade problemen för befolkningen ska minimeras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Jakt
  • Vilt
  • Natur
  • Rovdjur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=AC_2018__11&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss