Häckande fåglar i svenska fjällen

Inom det gemensamma övervakningsprogrammet Häckande fåglar i fjällen bedriver länsstyrelserna i Dalarna, Jämtland, Norrbotten och Västerbotten systematisk övervakning av fågelbestånden i fjällen. I rapporten Häckande fåglar i svenska fjällen redovisar vi trender för enskilda arter samt grupper av arter, indikatorer under perioden 2002-2014. Indikatorerna som redovisas är miljömålsindikatorer kopplade till kvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö , ( Häckande fåglar i fjällen) och Begränsad klimatpåverkan (Klimat och häckande fåglar). Vi presenterar också ett förslag på en ny indikator som vi kallar Fjällfåglar. Trender och indikatorer presenteras både för hela den svenska fjällkedjan samt för fjällområdet i varje enskilt län separat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=AC_2018__6&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss