Kulturmiljöer och klimat i Västerbottens län i Västerbottens län - Analys av konsekvenser av ett förändrat klimat

Framtida klimatförändringar kommer att påverka kulturmiljöer i Västerbottens län på ett negativt sätt. De negativa konsekvenser som ett förändrat klimat kommer att få för ett stort antal av länets kulturmiljöer är företeelser och naturliga processer som finns redan idag men dessa riskerar ett bli mer frekventa och omfattande framöver. Det finns fornlämningar och skyddad bebyggelse som ligger inom områden där det redan idag förekommer översvämningar, ras och skred, vilka sannolikt kommer att hotas ännu mer genom högre flöden, ökad avrinning och andra konsekvenser som sannolikt kommer som ett resultat av kommande klimatförändringar. Det är därför viktigt att kulturmiljöer beaktas i framtida klimatanpassningsarbete och att framtida klimatpåverkan tas in som en viktig del i kulturmiljöarbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=31&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss