Inventering och natuvärdesbedömning av fyra kustnära havsområden i Västerbottens län

En inventering och naturvärdesbedömning av fyra kustnära havsområden i Västerbottens län har genomförts. Inventeringen fokuserade på undervattensvegetation och består huvudsakligen av en visuell transektinventering genom video och dykning utförd av Umeå marina forskningscentrum 2007-2008, men kunskapsunderlaget har utökats genom att flera andra undersökningar, som totalt spänner över tidsperioden 1997-2012, inkluderats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__23&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss