Västerbottens vildlaxälvar

Projekt ”Levande laxälvar” samordnar och genomför naturvårdsåtgärder i två nationellt särskilt värdefulla skogsälvar, Lögdeälven och Sävarån. Återställning av flottledspåverkade miljöer kommer att genomföras i älvarnas huvudfåror och i viktiga biflöden. I detta restaureringsarbete återskapas naturliga miljöer i syfte att vattendragen skall återfå sina naturligt fungerande ekosystem. En annan viktig pusselbit i projektet består av utveckling av älvsvisa förvaltningsplaner för lax och öring. I dessa knyts åtgärdsbehov såsom förbättrade lek- och uppväxtmiljöer samman med långsiktiga förvaltningsmål för laxen och öringen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__37&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss