Ägardirektiv till allmän nytta - kommunernas styrning av bostadsaktiebolagen

Länsstyrelserna har genomfört en kartläggning av kommunernas direktiv till sina allmännyttiga bostadsaktiebolag. Avsikten med kartläggningen är att se hur kommunerna i direktiven betonar företagens sociala och allmännyttiga roll. Förhoppningen är att rapporten ska kunna bidra till att strukturera och fördjupa samtalen kring dessa frågor i kommunerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__4&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss