Miljöhälsorapport Norr 2013 - Barns hälsa och miljö i Norrland

Miljöhälsorapport Norr 2013 (MHRnorr) är resultatet av ett samarbete mellan Klinisk miljömedicin norr (KMN) vid Arbets- och beteendemedicinskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, Yrkes- och miljömedicin (YMM) vid Umeå universitet samt Länsstyrelserna i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. MHRnorr har finansierats av de fyra norrlandstingen via Klinisk miljömedicin norr och länsstyrelserna. Rapporten beskriver barns hälsa och miljöexponering i Norrland, och har sammanställts tack vare ett givande samarbete och kunskapsutbyte mellan de författare som skrivit de olika kapitlen. Till dessa riktas ett stort tack för deras arbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Folkhälsa
  • Hälsoskydd
  • Miljö
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__16&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss