Häckande och rastande våtmarksfåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö

Vajsjöns naturreservat, Norsjö, är en av Västerbottens läns få ”riktiga fågelsjöar” och den enda som man kan säga ligger i inlandet. Syftet med reservatet är att bevara ”dess värde som rast- och häckningslokal för våtmarksberoende fågelarter” (Länsstyrelsen 2007). Eftersom det fanns farhågor att sjön tappat sitt värde för fågellivet utförde Länsstyrelsen en fågelinventering av häckande och rastande våtmarksfåglar under 2013. I den här rapporten beskrivs resultatet av inventeringen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__35&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss